Prof. Dr. Nimet Kabakuş - Çocuk Nörolojisi ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı

 • (0545) 368 88 43
 • info@nimetkabakus.com

Yayınlar

Prof. Dr. Nimet KABAKUŞ

KİMLİK BİLGİLERİ

Adı ve Soyadı              : Nimet Kabakuş

Doğum Yeri                 : Erzurum

Doğum Tarihi              : 05.03.1964

Yabancı Dili                : İngilizce

Uzmanlık Alanı            : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları & Çocuk Nörolojisi

 

EĞİTİM

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr

 

A.İ.B.Ü. Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve  Has.  A.D. / Çocuk Nöroloji B.D.- Bolu.

 

 

2010-2020

 

Fırat Ü. Çocuk Sağ. ve  Has.  A.D. / Çocuk Nöroloji B.D.- Elazığ.

e

 

2006-2009

 

Doç.Dr.

 

Fırat Ü. Çocuk Sağ. ve  Has A.D/ Çocuk Nöroloji B.D.- Elazığ.

 

Fırat Ü. Çocuk Sağ. ve  Has A.D.- Elazığ.

 

2001-2006

 

 

1996-2001

 

Yrd.Doç.Dr

 

Yan Dal

Hacettepe Ü. / Çocuk Nöroloji B.D.- Ankara.

 

1999-2001

 

Uzmanlık

 

Selçuk Ü. Çocuk Sağ. ve  Has.  A.D.- Konya

 

1990-1995

 

Fakülte

Atatürk Ü. Tıp Fak.- Erzurum.

 

1982-1988

 

 

 

 

 

Lise

 

Erzurum Lisesi, Erzurum

 

1978-1981

 

Ortaokul

 

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu, Erzurum.

 

1975-1978

Öğrenim Durumu

 • Lisans / Yüksek Lisans: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi – 31.10.1988
 • Uzmanlık                    : Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi – 05.02.1995
 • Yan dal                        : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi – 01.11.2001
 • Doçentlik                    : Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi - 24.11.2000
 • Profesörlük                  : Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi - 05.07.2006
 • Halen                          : Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi – Devam ediyor

İş Tecrübesi:

 • Yrd. Doç. Dr., Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi (1996 – 2000)
 • Doç. Dr., Fırat Üniversitesi (2000 – 2006)
 • Prof. Dr., Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi (2006-2009)
 • Klinik Şef Sağlık Bakanlığı Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2009-2010)
 • Prof. Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi (2010 – devam ediyor)
  • Çocuk Sağ ve Has Anabilim Dalı Başkanlığı / Eğitim ve İdari Sorumlusu
   1.  
 • Çocuk Nöroloji yoğun bakım sorumlusu (2010 – devam ediyor)
 • Servis / poliklinik ve EEG lab. Sorumlusu (Fırat Üni., Keçiören Eğitim / Araştırma Has. ve Abant Üni.: 2001- devam ediyor)

-Donanımlı EEG laboratuvar çalışmaları: 3 rutin ve uyku EEG, 1 aEEG, yoğun bakım ve yenidoğan EEG çekim ve değerlendirme: 15-20 / gün

 • Spastisitede botox uygulamaları ve Lomber ponksiyon
  • Etik Kurul Başkanlığı:

İki dönem: Birinci dönem: 2010-2011,

İkinci dönem: İleri iyi Klinik Uygulamalar Kursu

Belgesi (31.12.2015) ile: 2105- devam ediyor

 • Bebek ve Çocuk Yoğun Bakım Üniteleri Sorumlusu (2010-2011)
 • Abant İzzet Baysal Üni. Tıp Fak. Fakülte Kurulu Üyeliği: 2010-2011

Katıldığı Mesleki Eğitimler ve Kurslar

 • Trombosit Agragasyon Çalışmaları: İmpedans ve Optik Yöntemle trombosit agregasyon araştırmaları; Hacettepe, Gazi ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi,  1992.
 • European Resusiscitation Council ALS PROVIDER COURSE, January 29-30, 2011, Koru Otel, Bolu, Turkey.
 • APLS: The Pediatric Emergency Medicine Course, February 26-27, 2011, Antakya Büyük Otel, Antakya, Turkey.
 • İleri iyi Klinik Uygulamalar Kursu Belgesi (31.12.2015) ile: 2105- devam ediyor
 • Sağlık Kurulu Başkanlığı: Mart 2016-Hazirann 2016

 

 • Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
 • Yükseköğretim Kurulu Yeterlilikler, Kalite Güvencesi, Akreditasyon ve Tanıma Üst Kurulu (YÖKAK) Üyeliği 2014-Devam ediyor.
   
  • KOS 1 Etik Değerler ve Dürüstlük Kurul Üyeliği: 15.10.2010- Devam ediyor
  • YÖK - TUS ve YDUS Daimi Sınav Komisyon Üyeliği
  • Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği Üyeliği
  • Türk Pediatri Derneği Üyeliği
  • Milli Pediatri Derneği Üyeliği
  • American Association for the Advancement of Science Üyeliği
  • PEDIATRIC NEUROLOGY Editorial Board Üyeliği

 

 • Jüri üyelikleri / Bilirkişi:
  • Uzmanlık, doçentlik ve profesörlük jüri üyelikleri: 2001-devam ediyor
  • Danıştay dava soruşturmacısı: Esas No: 2016/29
  • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilirkişi Görevlendirilmesi: 10.08.2005

 

 • Teşekkür Belgesi:

 

 • T.C. Sağlık Bakanlığı, 14.03.2016

 

Tezler

1. Uzmanlık Tezi: Demir Eksikliği Anemisinde Trombosit Agragasyonunun İmpedans ve Optik Yöntemle Araştırılması..Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD / Çocuk Hematoloji BD, 1995.

2. Yan Dal Uzmanlık Tezi: Yenidoğan Hipoksik-İskemik Beyin Hasarına Karşı Valproik Asitin Olası Nöronal Koruyucu ve Tedavi Edici Etkileri. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD / Çocuk Nörolojisi  BD, 2001

 

Profesörlük Başlıca Araştırma Eseri:

 1. Kabakus N, Ayar A, Yoldas TK, Ulvi H, Dogan Y, Yilmaz B, Kilic N. Reversal of iron deficiency anemia-induced peripheral neuropathy by iron treatment in children with iron deficiency anemia. J Trop Pediatr 2002;48:204-9.

 

Yurt içinde çıkan dergilerde hakemlik

 1. J of Pediatric Neurology
 2. Türkiye Klinikleri Pediatri
 3. Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi
 4. Fırat Tıp dergisi
 5. Çukurova TIPMED dergisi
 6. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 7. F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi

 

Yönetilen Tezler:

 1. Buket KARA, (2016). Febril Konvülziyonlu Hastalarda R43Q Mutasyonu ve CYP2C19 Polimorfizminin Klinik Korelasyona Etkisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi, Bolu, 2016.
 2. Merve MISIRLIOĞLU, (2016). Çocuk yoğun bakım ünitemizde izlenen hastalarda mortaliteyi etkileyen faktörlerin incelenmesi, AİBÜ Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Tezi, Bolu, 2016.
 3. Eray BAŞMAN, (2011). Yeni tanılı epilepsi ve febril konvülziyon hastalarında otoimmünitenin araştırılması, Abant İzzet Baysal Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Tezi, Bolu, 2011.
 4. Musatafa DEMİROL, (2008). Endojen hiperterminin infant rat modeline oluşturacağı olası serebral hasarın ve değişik tedavi yöntemlerinin hasardaki yerinin araştırılması, Fırat Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Tezi, Elazığ, 2008.
 5. Şenol BOZDAĞ, (2007). Çocukluk çağı baş ağrıları, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Tezi, Elazığ, 2007.
 6. Feyza İNCEKÖY GİRGİN, (2006). Eksdojen hiperterminin infant rat modelindeki olası serebral etkileri ve ilaçların bu hasardaki yerinin araştırılması, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Tezi, Elazığ, 2006.
 7. Mustafa AYDIN, (2004). Frajil X ve down sendromunda olası serebral perfüzyon anomalilerinin araştırılması: SPECT çalışması, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Tezi, Elazığ, 2004.

 

 • Kitap Bölümleri
 • Aydın M, Kabakus N. Eser elementler ve siniri sistemi. İçinde: Sabiha Aysun ve ark (editörler). Alp Ofset Matbaacılık, Sayfa: 705-13, ISBN:9944-5190-0-6, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6617). 2006
 • Aydın M, Kabakus N. Eser elementler ve siniri sistemi. İçinde: Gökçay E, Sönmez  F. M, Topaloğlu H, Tekgül H, Gürer YKY. (editörler). Anıl Grup Matbaacılık Ltd. Sayfa: 607-11, 978-9944-5190-1-4. (Yayın No: 6617). 2010

Özel İlgi Alanları

 • Nöropftalmoloji / Fasiyal paralizi (1,25,34,35,39,46 ve diğerleri)
 • Febril ve afebril nöbetler ve genetik
 • Epilepsi ve Nörobiyoloji
 • Baş ağrılar
 • Deneysel Hipoksik / Hipertermik Beyin Hasarı Modelleri: Hacettepe Üni. Farmakoloji ABD tez çalışması; Fırat Üni. Hayvan Deneyleri Ünitesi, uzmanlık tez danışmanlıkları, 2001, 2008.
 • Nörofizyolojik: SPECT çalışmaları,2004.
 • ADHD: Tedavi denemeleri.
 • aEEG uygulamaları
 • Trombofili ve optik nöropati
 • Tıp Hukuku

 

Tamamlanan Projeler (Sorumlu araştırmacı olarak*)

BAP Faaliyetleri

Tamamlanan Projeler (Sorumlu araştırmacı olarak*)

 1. *Febril Konvülziyonlu Hastalarda R43Q Mutasyonu ve CYP2C19 Polimorfizminin Klinik Korelasyona Etkisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi BD, BAP Projesi, Tamamlanma, 09.02.2017. Proje No : 2016.08.23.979 (TL: 20244)
 2. Yenidoğan döneminde hipoksik beyin hasarı rat modelinde hiperoksinin bilişsel fonksiyonlara etkisi. Sorumlu araştırmacı: Mustafa Dilek, Araştırmacılar: Kabakuş N ve ark. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, BAP Projesi, Tamamlanma, 03.04.2017. Proje No : 2017.08.23.1129
 3. *Febril ve Afebril Nöbetleri Olan Yeni Tanılı Hastalardaki Otoimmunitenin Araştırılması, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi BD, BAP Projesi, Tamamlanma, 2011.
 4. *Eksojen hipertermide beyin hasarı ve ilaçların etkileri: İnfant rat çalışması. Fırat Üniversitesi Tıp akültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi BD, BAP Projesi, Tamamlanma, 2006.
 5. *Endojen hipertermide beyin hasarı ve ilaçların etkileri: İnfant rat çalışması. Fırat Üniversitesi Tıp akültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi BD, BAP Projesi, Tamamlanma, 2008.
 6. *Yenidoğan Hipoksik-iskemik beyin hasarına karşı valproik asidin olası nöronal koruyucu ve tedavi edici etkileri, Hacettepe Üniversitesi Tıp akültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi BD, BAP Projesi, Tamamlanma, 2002.
 7. Demir Eksikliği Anemisinde Trombosit Agragasyonunun İmpedans ve Optik Yöntemle Araştırılması, Selçuk Üniversitesi Tıp akültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, BAP Projesi, Tamamlanma, 1995. (Yrd. Araştırmacı)
 • Dersler
 • Lisans: Tıp Fakültesi Dönem 3 dersleri. Genel pediatri ve çocuk nörolojisi

                                                                            (2001 – devam ediyor)

 • Lisans üstü: Tıp Fakültesi Dönem 4 dersleri,

uygulamalı ve teorik genel pediatri ve çocuk nörolojisi: (2001 – devam ediyor)

 • Yüksek lisans: Tıp Fakültesi Dönem 6 dersleri, uygulamalı ve teorik (Genel pediatri ve çocuk nörolojisi) (2001 – devam ediyor)
 • Asistan ve yan dal dersleri: Temel çocuk nörolojisi seminerlei, EEG ve nöro-görüntüleme teknikleri ve okuma yöntemleri (2010 – devam ediyor),

 

VERİLEN KONFERANS VE SEMİNERler / OTURUM BAŞKANLIKLARI /  TOPLANTILAR ve SÖZLÜ BİLDİRİLER

 1. Sevim Turay1, Mustafa Dilek2, Fatma Hancı1, Nimet Kabakuş1. YS40: Yenidoğan konvulzyonu tanılı hastaların kısa dönem prognostik sonuçlarının değerlendirilmesi. I. Karadeniz Pediatri Günleri 3-5 Ekim. 2019 KTÜ Kongre Merkezi Trabzon. Mucosa 2019;2(Suppl. 1):1-97.
 2. Nimet Kabakuş, Hüseyin Tan. Ataksiler, Oturum Eş Başkanı. . 21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 1-5 MaYIS 2019, Hilton Dalaman, Muğla
 3. Sevim Türay, Fatma Hancı, Nimet Kabakuş. S19: SEREBRAL VEN TROMBOZU İLE İDİYOPATİK İNTRAKRANİYAL HİPERTANSİYON ARASINDAKİ İLİŞKİ; SEBEP Mİ SONUÇ MU? 28 Şubat – 02 Mart 2019. Erciyes Üni Sabancı Kültür Merkezi, Kayseri.
 4. Fatma Hancı, Sevim Türay, Nimet Kabakuş. ÇOCUKLUK ÇAĞI PRİMER BAŞ AĞRILARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN VE OBEZİTENİN ÖNEMİ. SB08-18. 10-13 Mart 2019, Grand Yaszıcı Otel, Uludağ
 5. Fatma Hancı, Sevim Türay, Nimet Kabakuş. S14. Çocukluk Çağı Fasiyal Paralizili Hastalarda Etiyolojik Faktörler, Klinik Bulgular; Retrospektif Gözlemsel Bir Çalışma. III. Başkent Pediatri Günleri 8-9 Mart 2019, Kızılcahamam, Ankara.
 6. Fatma Hancı, Mustafa Hızal, Nimet Kabakuş, Sevim Türay. S2-SYDENHAM KORESI; KLINIK VE MANYETIK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI. TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ, UluslararasI KATILIMLI 28. YIL YILLIK TOPLANTISI, Nöroradyolojİ ve Baş-Boyun Radyolojİsİ 15-17 Şubat 2019 • CONRAD İstanbul BOSPHORUS.
 7. Kabakus N, Turay S, Hancı F. Migralepsi: Çocukluk Yaş Grubunda Klinik ve Elekroensafalografi Bulguları, S-43. Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi 2019, İzmir
 8. MUSTAFA DİLEK 1, HAYRİYE ORALLAR 1, GÖKÇE BOZAT 1NİMET KABAKUŞ 1, AYHAN ÇETİNKAYA 1, GAMZE DİLEK 2, FATMA PEHLİVAN KARAKAŞ 1, MUSTAFA ERKOÇOĞLU 1, ALİCAN ÖNAL 1, FAHRİ YILMAZ 1 SS - 22 GESTASYONEL EGZERSİZ, BEYİN HASARINDAN KAYNAKLANAN BİLİŞSEL FONKSİYONLAR ÜZERİNE OLUMLU ETKİ SAĞLAYABİLİR Mİ?: BİR RAT ÇALIŞMASI. 26. Ulusal Neonetoloji Kongresi (UNEKO-26), 14-18 Nisan 2018, Limak Cyprus Deluxe Hotel, KKTC.
 9. MUSTAFA DİLEK 1, GÖKÇE KAYA DİNÇEL 1, AYHAN ÇETİNKAYA 1, MERVAN BEKDAŞ 1, HAKAN ÇERMİK 2, EROL AYAZ 1, MUSTAFA ERKOÇOĞLU 1, NİMET KABAKUŞ 1 SS - 23 LİPOPOLİSAKKARİD İLE İNDÜKLENEN PERİVENTRİKÜLER LÖKOMALAZİ MODELİNDE SALİDROSİDE KULLANIMI. 26. Ulusal Neonetoloji Kongresi (UNEKO-26), 14-18 Nisan 2018, Limak Cyprus Deluxe Hotel, KKTC.
 10. PANEL / NÖROLOJİ, YENİDOĞAN VE SÜT ÇOCUKLUĞU DÖNEMİNİN MALİGN EPİLEPTİK SENDROMLARI, Oturum Başkanları: Prof. Dr. Meral Özmen, Prof. Dr. Mehmet Sait Okan
  Konuşmacılar: Prof. Dr. Nimet Kabakuş, Doç. Dr. Bülent Kara. 12. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, 13 - 16 Mart 2016, Grand Yazıcı Otel, Uludağ.
 11. POSTER TARTIŞMASI, Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yücel Taştan, Prof. Dr. Meral Özmen,
  Prof. Dr. Sevgi Mir, Prof. Dr. Abdülkadir Koçak, Prof. Dr. Nimet Kabakuş, Prof. Dr. Murat Duman, Prof. Dr. Ayşe Selimoğlu, Prof. Dr. Ferah Sönmez, Prof. Dr. Sema Aydoğdu,
  Prof. Dr. Tülay Erkan, Prof. Dr. Özlem Durmaz, Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, Prof. Dr. Refika Ersu,
  Prof. Dr. Sema Anak, Prof. Dr. Mehmet Ertem, Prof. Dr. Mehmet Akif Yeşilipek,
  Prof. Dr. Volkan Hazar, Prof. Dr. Ateş Kara. 12. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, 13 - 16 Mart 2016, Grand Yazıcı Otel, Uludağ.
 12. Kabakus N, Gökçay E. Uyku Paneli, Eş Başkan. 17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Çeşme, İzmir: 9 Mayıs 2015.
 13. Nimet Kabakuş. “Dinle, hayal et, Yaşa” A.İ.B.Ü.Tıp Fakültesi AVICENNA Bilim Topluluğu Konferansları, Bolu, Aralık 2014.
 14. Nimet Kabakuş. 3. Bilimsel Konferansı ve Alström Aileler Toplantısı, Destek araşturmacı, 2003.
 15. Nimet Kabakuş. Nütrisyon okulu, Hacettpe Üni. Tıp Fak. Çocuk Sağ ve Has AD Başkanlığı, Ankara, 21-23 Eylül 2003
 16. Kabakuş N.: Tıpta ve Hukukta Beyin Ölümü, Bolu, 27 Aralık 2012.
 17. Kabakuş N. 13.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Oturum başkanlığı, Kayseri: 24-27 Mayıs 2011.
 18. Kabakuş.Headache and Paroxsysmal Disorders /PHO(01-05). EPNS, Kuşadası, 26-29 Eylül 2007.
 19. Kabakuş N. Paroksismal Bozukluklar ve Epilepsi. TMPD Mezuniyet sonrası eğitim aylık toplantıları. Elazığ: 24 Eylül 2005.
 20. Kabakuş N. Yenidoğan Konvülsiyonları ve tedavisi. II. Erciyes Çocuk Nörolojisi Günleri, Kayseri: 17-18 Mart 2005.
 21. Kabakuş N. Konvülsiyonlu çocuğa yaklaşım. 40. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul: 21-25 Haziran 2004.
 22. Kabakuş N. DMD’de steroid kullanımı. III. Pediatrik Nöromusküler hastalıklar kursu: Temel konular ve tedaviler. Ankara: 13-14 Haziran 2002.

Kabakuş N. Çocuklarda Görülen Osteomiyelitlerin Tanı ve Tedavisinde Yenilikler. 3. Antimikrobik ve Kemoterapi Günleri: Klinik-Laboratuvar Uygulamaları ve Yenilikler. Konferans-Simpozyum Metinleri ve Serbest Bildiri Özetleri, Kuşadası: 16-22 Mayıs 1997.

 

Yayınlar

Uluslar Arası Hakemli Dergiler:

 1. Fatma Hanci1 Mustafa Hizal2 Sevim Türay1 Oya Kalaycioğlu3 Nimet Kabakuş1. Sydenham’s Chorea; Clinical and Magnetic Resonance Imaging Findings, a Retrospective Observational Study in Children. Journal of Child Neurology. DOI https://doi.org/10.1055/s-0039-1697041.ISSN 1304-2580. 2019.
 1. Fatma Hanci, MD1 , Sevim Tu¨ ray, MD1, Zehra Bayraktar, MD2, and Nimet Kabakus¸, MD. Childhood Facial Palsy: Etiologic Factors and Clinical Findings, an Observational Retrospective Study. Journal of Child Neurology

1-6. ª The Author(s) 2019. Article reuse guidelines: sagepub.com/journals-permissions

DOI: 10.1177/0883073819865682. journals.sagepub.com/home/jcn. 2019.

 

 1. Fatma Hancı · Nimet Kabakuş· Sevim Türay · Keziban A. Bala · Mustafa Dilek. The role of obesity and vitamin D deficiency in primary headaches in childhood. Acta Neurologica Belgica https://doi.org/10.1007/s13760-019-01134-2. 2019: 1-9.
 2. Nimet Kabakus, Fatma Hanci, Sevim Turay, Mustafa Dilek,  Mervan Bektas. Migralepsy; clinical and electroencephalography findings in children. Exp Biomed Res 2019;2(1):20-24. DOI: 10.30714/j-ebr.2019147579.
 3. Merve Mısırlıoğlu, Mervan Bekdaş, Nimet Kabakuş. Platelet-lymphocyte ratio in predicting mortality of patients in pediatric intensive care unit. Journal of Clinical and Analytical Medicine 2018:  488-95. DOI: 10.4328/JCAM.5809
 4. Mustafa Dilek, Hayriye Orallar, Gokce Bozat,  Nimet Kabakus, Ayhan Cetinkaya, Gamze Dilek, Fatma Karakas, Mustafa Erkocoglu, Ali Can Onal, Fahri Yilmaz. Can gestational exercise have a positive effect on cognitive functions resulting from brain injury? A rat study. Exp Biomed Res 2018; 1(3):74-81. DOI: 10.30714/j-ebr.2018339493

7.Mustafa Dilek, Gokce Kaya Dincel, Ayhan Cetinkaya, Gamze Dilek, Mervan Bekdas, Erol Ayaz, Nimet Kabakus. Effects of gestational exercise on hyperoxia-induced brain damage in the newborn. Exp Biomed Res 2018; 1(4):123-127 DOI: 10.30714/j-ebr.2018443414.

8.Mustafa Dilek, Gokce Kaya Dincel, Ayhan Cetinkaya, Mervan Bekdas, Nimet Kabakus. Use of salidroside in a lipopolysaccharide-induced periventricular leukomalacia model. Exp Biomed Res 2018; 1(4):140-144 DOI: 10.30714/j-ebr.2018443417

9.Selma Duzenli, Nimet Kabakus, Buket Kara, Hilal Aydin, Sevim Turay, Cansu Kara Oztabag. The Role of CYP2C19 and GABRG2 Genes in Febrile Convulsion. EC Neurology 10.9 (2018): 866-874.

10.Merve Mısırlıoğlu, Mervan Bekdaş, Nimet Kabakuş. Platelet-lymphocyte ratio in predicting mortality. Journal of Clinical and Analytical Medicine 2018: 1-5 DOI: 10.4328/JCAM.5809.

11.S.B. Goksugur, N. Kabakus, M. Bekdas, F. Demircioglu. Neutrophil-to-lymphocyte ratio and red blood cell distribution width is a practical predictor for differentiation of febrile seizure types. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2014; 18 (22): 3380-3385.

 1. Kabakus IM, Kabakus N. Epilepsy Mimicking Migraine: Is It Migralepsy? Sch J Med Case Rep 2014; 2(6):386-388.  
 2. Eray Basman E, Aydin M, Kabakus N, Kocoglu E, Ozsoy S, Kiyan A. A Research on Autoimmunity in the Cases with Epilepsy or Febrile Convulsion. Sch. J. App. Med. Sci., 2014; 2(1B):185-192.
 3. Title: Evaluation of effects of experimental exogenous fever, hyperthermia and various drugs on infant rat brain. Author(s): Aydin, Mustafa; Girgin, Feyza Incekoy; Kabakus, Nimet; et al.

Source: NOBEL MEDICUSVolume: 8Issue: 3Pages: 66-75Published: SEP-DEC 2012.

 1. Title: The effects of lipopolysaccharide-induced endogenous hyperthermia and different antipyretic treatment modalities on rat brain. Author(s): Aydin, M.; Kislal, F. M.; Ayar, A.; Demirol, M.; Kabakus, N.; Canatan, H.; Bulmus, O.; Ozercan, R.; Yilmaz, B.; Sen, Y.; Yoldas, TK. Source: BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY  Volume: 112   Issue: 5   Pages: 227-234   Published: 2011.
 2. Title: Relation of subepicardial adipose tissue thickness and clinical and metabolic parameters in obese prepubertal children. Author(s): Hizli, Samil; Ozdemir, Osman; Abaci, Ayhan; Razi, CH; Kabakus, N. Source: PEDIATRIC DIABETES  Volume: 11   Issue: 8   Pages: 556-562   DOI: 10.1111/j.1399-5448.2010.00644.x   Published: DEC 2010.
 3. Abacı A, Razi CH, Ozdemir O, Hızlı S, Kıslal F, Argas PI, Kabakuş N. Neonatal diabetes mellitus accompanied by diabetic ketoacidosis and mimicking neonatal sepsis: a case report.

J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2010;2(3):131-3. doi: 10.4274/jcrpe.v2i3.131. Epub 2010 Aug 8.

 1. Title: Headaches in Childhood. Author(s): Aydin, Mustafa; Bozdag, Senol; Kabakus, Nimet

Source: TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISIVolume: 30Issue: 6Pages: 1928-1936DOI: 10.5336/medsci.2009-13840Published: DEC 2010

 1. Title: Profile of Children with Migraine. Author(s): Aydin, Mustafa; Kabakus, Nimet; Bozdag, Senol; et al.Source: INDIAN JOURNAL OF PEDIATRICS  Volume: 77   Issue: 11   Pages: 1247-1251   DOI: 10.1007/s12098-010-0210-2   Published: NOV 2010
 2. Title: Subepicardial adipose tissue thickness and its relation with anthropometric and clinical parameters in pubertal obese children. Author(s): Abaci, A.; Ozdemir, O.; Hizli, S.; Razi, CH; Kabakus, N. Source: JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION  Volume: 33   Issue: 10   Pages: 715-719   DOI: 10.3275/6972   Published: NOV 2010
 3. Title: Lower Brachial Plexopathy in a Child With Henoch-Schonlein Purpura

Author(s): Agras, Pinar Isik; Guveloglu, Mine; Aydin, Yusuf; Yakut, Ali; Kabakus, Nimet.

Source: PEDIATRIC NEUROLOGYVolume: 42Issue: 5Pages: 355-358DOI: 10.1016/j.pediatrneurol.2010.01.010Published: MAY 2010

 1. Title: Eisenmenger syndrome and juvenile rheumatoid arthritis - a case of double diagnosis

Author(s): Ozdemir, Osman; Agras, Pinar Isik; Hizli, Samil; Guveloglu, Mine; Kabakus, Nimet.Source: KARDIOLOGIA POLSKAVolume: 67Issue: 12Pages: 1377-1380Published: DEC 2009

 1. Abacı A, Razı CH, Özdemir O, Hızlı Ş, Kışlal F, Agras PI, Kabakuş N. Neonatal diabetes mellitus accompanied by diabetic ketoacidosis and mimicking neonatal sepsis:A case report. J Clin Res Ped Endo 2010;2(3): 131-3.
 2. Title: Very-late-onset pyridoxine-dependent seizures not linking to the known 5q31 locus

Author(s): Kabakus, Nimet; Aydin, Mustafa; Ugur, Sibel A.; et al.

Source: PEDIATRICS INTERNATIONALVolume: 50Issue: 5Pages: 703-705DOI: 10.1111/j.1442-200X.2008.02712.xPublished: OCT 2008

 1. Title: Congenital bilateral perisylvian syndrome: Differential diagnosis

Author(s): Yildirim, Hanefi; Koc, Mustafa; Poyraz, Kuersad; Ogur, Erkin; Kabakus, Nimet.

Source: TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISIVolume: 28Issue: 3Pages: 419-421Published: JUN 2008

 1. Title: Correlative study of the cognitive impairment, regional cerebral blood flow, and electroencephalogram abnormalities in children with Down's Syndrome

Author(s): Aydin, Mustafa; Kabakus, Nimet; Balci, Tansel Ansal; et al.

Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCEVolume: 117Issue: 3Pages: 327-336DOI: 10.1080/00207450600582249Published: MAR 2007

 1. Title: Brain perfusion single-photon emission computed tomography findings in a patient with aicardi syndrome

Author(s): Aydin, Mustafa; Balci, Tansel Ansal; Kabakus, Nimet

Source: TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCESVolume: 37Issue: 1Pages: 57-60Published: 2007

 1. Title: Fragile X syndrome and cerebral perfusion abnormalities: Single-photon emission computed tomographic study

Author(s): Kabakus, Nimet; Aydin, Mustafa; Akin, Haluk; et al.

Source: JOURNAL OF CHILD NEUROLOGYVolume: 21Issue: 12Pages: 1040-1046DOI: 10.2310/7010.2006.00230Published: DEC 2006

 1. Title: Sandifer Syndrome: A continuing problem of misdiagnosis

Author(s): Kabakus, Nimet; Kurt, Abdullah

Source: PEDIATRICS INTERNATIONALVolume: 48Issue: 6Pages: 622-625DOI: 10.1111/j.1442-200X.2006.02280.xPublished: DEC 2006

 1. Title: Meningoencephalitis due to anthrax: CT and MR findings

Author(s): Yildirim, Hanefi; Kabakus, Nimet; Koc, Mustafa; et al.

Source: PEDIATRIC RADIOLOGYVolume: 36Issue: 11Pages: 1190-1193DOI: 10.1007/s00247-006-0275-2Published: NOV 2006

 1. Title: Enhanced perfusion in eyes and cerebral perfusion defects in a patient with fragile X syndrome

Author(s): Balci, Tansel Ansal; Ciftci, Ismail; Kabakus, Nimet; et al.

Source: TOHOKU JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINEVolume: 210Issue: 2Pages: 169-173DOI: 10.1620/tjem.210.169Published: OCT 2006

 1. Title: Evaluation of neuronal damage following hypoxic-ischaemic brain injury in acute and early chronic periods in neonatal rats

Author(s): Kabakus, N; Ozcan, A; Aysun, S; et al.

Source: CELL BIOCHEMISTRY AND FUNCTIONVolume: 24Issue: 3Pages: 257-260DOI: 10.1027/cbf.1214Published: MAY-JUN 2006

 1. Title: Mucopolysaccharidosis IIIB, cerebral vasculopathy and recurrent subdural hematoma

Author(s): Aydin, M; Akarsu, S; Kabakus, N; et al.

Source: INDIAN PEDIATRICSVolume: 43Issue: 5Pages: 437-440Published: MAY 2006

 1. Title: Cerebral blood flow abnormalities in children with Sydenham's chorea: A SPECT study.

Author(s): Kabakus, N; Balci, TA; Kurt, A; et al.

Source: INDIAN PEDIATRICSVolume: 43Issue: 3Pages: 241-246Published: MAR 2006

 1. Title: Segmental myoclonus as the presenting symptom of an acute disseminated encephalomyelitis: A case report

Author(s): Kabakus, N; Taskin, E; Aydin, M

Source: EUROPEAN JOURNAL OF PAEDIATRIC NEUROLOGYVolume: 10Issue: 1Pages: 45-48DOI: 10.1016/j.ejpn.2005.11.008Published: JAN 2006

 1. Title: Comparisons of steroid, acyclovir, lipoprostoglandin E1 and steroid plus acyclovir treatments in facial paralysis: A rat study

Author(s): Gok, U; Alpay, HC; Akpolat, N; Yoldas, T; Kilic, A; Yilmaz, B; Kabakus, N.

Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGYVolume: 69Issue: 9Pages: 1199-1204DOI: 10.1016/j.ijporl.2005.03.025Published: SEP 2005

 1. Title: Acute hemorrhagic leukoencephalitis manifesting as intracerebral hemorrhage associated with herpes simplex virus type I

Author(s): Kabakus, N; Gurgoze, MK; Yildirim, H; et al.

Source: JOURNAL OF TROPICAL PEDIATRICSVolume: 51Issue: 4Pages: 245-249DOI: 10.1093/tropej/fmh109Published: AUG 2005

 1. Title: Protective effects of valproic acid against hypoxic-ischemic brain injury in neonatal rats

Author(s): Kabakus, N; Ay, I; Aysun, S; et al.

Source: JOURNAL OF CHILD NEUROLOGYVolume: 20Issue: 7Pages: 582-587Published: JUL 2005

 1. Title: Lymphocyte subsets, TNF alpha and interleukin-4 levels in treated and untreated subacute sclerosing panencephalitis patients

Author(s): Anlar, B; Guven, A; Kose, G; Okur, H; Kose, O; Aydin, OF; Kabakus, N; Altunbasak, S; Herguner, O; Sonmez, M; Serdaroglu, A.

Source: JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGYVolume: 163Issue: 1-2Pages: 195-198DOI: 10.1016/j.jneuroim.2005.02.014Published: JUN 2005

 1. Title: Bilateral symmetrical hypodensities in the thalamus in a child with severe hypernatraemia

Author(s): Ozdemir, H; Kabakus, N; Kurt, ANC; et al.

Source: PEDIATRIC RADIOLOGYVolume: 35Issue: 4Pages: 449-450DOI: 10.1007/s00247-004-1366-6Published: APR 2005

 1. Title: Cortical visual impairment secondary to hypoglycemia

Author(s): Kabakus, N; Yilmaz, T; Balci, TA; et al.

Source: NEURO-OPHTHALMOLOGYVolume: 29Issue: 1Pages: 27-31DOI: 10.1080/01658100490894889Published: FEB 2005

 1. Title: Neurofibroma of the breast in a boy with neurofibromatosis type 1

Author(s): Murat, A; Kansiz, F; Kabakus, N; et al.

Source: CLINICAL IMAGINGVolume: 28Issue: 6Pages: 415-417DOI: 10.1016/S0899-7071(04)0004-XPublished: NOV-DEC 2004

 1. Title: Reversal of iron deficiency anemia-induced peripheral neuropathy by iron treatment in children with iron deficiency anemia

Author(s): Kabakus, N; Ayar, A; Yoldas, TK; et al.

Source: JOURNAL OF TROPICAL PEDIATRICSVolume: 48Issue: 4Pages: 204-209DOI: 10.1093/tropej/48.4.204Published: AUG 2002

 1. Title: Alternate day prednisolone therapy in Duchenne muscular dystrophy

Author(s): Tunca, O; Kabakus, N; Herguner, O; et al.

Source: NEUROMUSCULAR DISORDERSVolume: 11Issue: 6-7Pages: 630-630Published: SEP 2001

 1. Title: Spastic ataxia of Charlevoix-Saguenay, Quebec exists in Turkey

Author(s): Tan, H; Ozgul, K; Kabakus, N; et al.

Source: NEUROMUSCULAR DISORDERSVolume: 11Issue: 6-7Pages: 661-661Published: SEP 2001

 1. Title: Long-term neurological outcome of acute encephalitis

Author(s): Aygun, AD; Kabakus, N; Celik, I; et al.

Source: JOURNAL OF TROPICAL PEDIATRICSVolume: 47Issue: 4Pages: 243-247DOI: 10.1093/tropej/47.4.243Published: AUG 2001

 1. Title: Cerebral blood flow abnormalities in symptomatic West syndrome: A single photon emission computed tomography study

Author(s): Karagol, U; Deda, G; Uysal, S; Kabakus, N; Ibis, E; Gencoglu, A; Aras, G

Source: PEDIATRICS INTERNATIONALVolume: 43Issue: 1Pages: 66-70DOI: 10.1046/j.1442-200x.2001.01330.xPublished: FEB 2001

 1. Title: Prune-belly syndrome associated with extra-abdominal abnormalities in a 7-year-old boy

Author(s): Kabakus, N; Serhatlioglu, S; Akfirat, M; et al.

Source: TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICSVolume: 42Issue: 2Pages: 158-161Published: APR-JUN 2000

 1. Title: Investigation of platelet aggregation by impedance and optic methods in children with iron deficiency anaemia

Author(s): Kabakus, N; Yilmaz, B; Caliskan, U

Source: HAEMATOLOGIAVolume: 30Issue: 2Pages: 107-115DOI: 10.1163/15685590051130128Published: 2000

 1. Title: Transient diabetes insipidus following Escherichia coli meningitis complicated by ventriculoperitoneal shunt

Author(s): Kabakus, N; Yilmaz, B; Aydinoglu, H; et al.

Source: JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATIONVolume: 22Issue: 10Pages: 800-802Published: NOV 1999

 1. Title: Mumps interstitial nephritis: a case report

Author(s): Kabakus, N; Aydinoglu, H; Bakkaloglu, SA; et al.

Source: PEDIATRIC NEPHROLOGYVolume: 13Issue: 9Pages: 930-931Published: NOV 1999

 1. Title: Effect of antibiotics and anti-inflammatory agents on the purified protein derivative response in the rat

Author(s): Kabakus, N; Kalkan, A; Felek, S; et al.

Source: SCANDINAVIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASESVolume: 31Issue: 2Pages: 169-171Published: 1999

 1. Title: HYDROCEPHALUS IN MUMPS MENINGOENCEPHALITIS - CASE-REPORT

Author(s): ORAN, B; CERI, A; YILMAZ, H; KABAKUS, N; AYCICEK, A; ERKUL, I.

Source: PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNALVolume: 14Issue: 8Pages: 724-725Published: AUG 1995

 

Yurt – içi Makaleler               : *: İngilizce olanlar

 1. Aydın H, Kabakuş N, Erkoçoğlu M. Atipik Rett Sendromu ve otizim birlikteliği. Sakarya Med J. 2015; 5(4): 228-231 | DOI: 10.5505/sakaryamedj.2015.08760 .
 2. Göksügür SB, Şreflican B, Göksügür N, Bekdaş M, Demircioğlı F, Kabakuş N. Fakomatosiz pigmentovaskülaris Tip IIB ile Sturge Weber Sendromu ve Klippel Trenaunay Sendromu birlikteliği. www.dermatoz.org/2014/4/dermatoz14054o4.pdf.
 
   
 1. Mustafa Aydın, Fatih Mehmet Kışlal, Mustafa Demirol, Feyza İnceköy Girgin, Nimet Kabakuş, Mesut Koçak. Neuronal Rat Brain Damage Caused by Endogenous and Exogenous Hyperthermia. Turkish J Neurology DO¬I: 10.4274/Tnd.53244 2012 18: 11 – 16.
 2. Aydin M, Bozdağ Ş, Kabakuş N. Çocukluk çağı baş ağıları. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2010 30: 1028-36.
 3. Şen Y, Şengül İ, Arslan N, Kabakuş N. Febril konvülziyonlar: 265 olgunun analizi. Türkiye Klinikleri J Pediatr 2008; 17: 75-0.
 4. Doğan Y, Aygün AD, Akarsu S, Yılmaz E, Kabakuş N. Fırat Tıp Merkezine getirilen olgularda hepatit B enfeksiyonunun dikey geçiflinin önlenmesinde immünoprofilaksinin rolü. Türk Arch Ped 2007; 42: 70-3
 5. Kurt A, Kurt ANÇ, Aydın M, Kabakuş N. Karbamezapin ve dirençli hipokalsemi. Fırat Tıp Dergisi 2007; 12: 79-80.
 6. Aydın M, Yılmaz H, Kabakuş N ve ark. Erken çocukluk çağı masturbasyon tanısı alan olgularımızın değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri J Pediatr 2007; 16: 13-18.
 7. Özbey Ü, Yüce H, Kara M, Kabakuş N, Elyas H. Elazığ bölgesinde mental reterdasyonlu çocuklarda sitogenetik incelemeler. F. Ü. Sağ. Bil. Der. 2006; 20: 293-6.
 8. Kabakuş N, Aydın M,  Kavaklı A, Yıldırım H, Akın H. Measurement of Cerebral and Cerebellar Volumes in Children with Fragile X Syndrome.Turk J Med Sci 2006; 36(3): 147-153*
 9. Kabakuş N, Kurt A, Kurt A. Alternanting hemiplegia of childhood associated with bilateral ptosis in a 3-year-old girl. Fırat Tıp Dergisi 2006;11(1):81-2.*
 10. Aydin M, Kabakuş N, Akarsu S, Demirol M. Nephrotic syndrome in a child following a bee sting. Fırat Tıp Dergisi 2006;11(1):71-2*.
 11. Kurt ANÇ, Bulut Y, Poyrazoğlu G, Yılmaz E, Kurt A, Kabakuş N, Aygün D. Konjenital Rubella Sendromuç :ocuk Enfeksiyon Hastalıkları Dergisi 2006; 1: 59-60.
 12. Kabakuş N, Kurt AN, Serhatlioglu S. Cortical Dysplasia and Migraine: is there any coincidental association? Fırat Tıp Dergisi 2005;10(4):193-4.*
 13. Kabakuş N, Alpay HC, Godekmerdan A, Gok U, Akpolat N. Peripheral Facial Paralysis and Apoptosis Induced by Herpes Simplex Type I Virus: A Rat Study.  Turk J Med Sci 2005;35:365-70.*
 14. Kabakuş N, Kurt AN, Kurt A, Yıldırım H, Yılmaz T, Akarsu S,. Additional Distinc Findings in three cases with Wolfram Syndrome. Turk J Med Sci 2005;35:51-5.*
 15. Gödekmerdan A, Çıtak Kurt AN, Kurt A, Kabakus N. Acute Motor Axonal Neuropathy Developed During Helicobacter Pylori Infection. Turk J Med Sci 2004; 34:391-3.*
 16. Kurt ANC, Bulut Y, Poyrazoğlu G, Yılmaz E, Kurt A, Kabakus N, Aygun AD. Konjenital Rubella Sendromu: Olgu Sunumu. Çocuk Enfeksiyon Hastalıları Dergisi 2006; 1: 59-60
 17. Aydin M, Taksin E, Ozcan K, Kabakus N, Ozku F. Mental retardasyon ve Frajil X sendromu. Sendrom Dergisi 2006; 18 (9): 37-42.
 18. Aydin M, Kabakuş N, Özcan K, Taşkın E, Özlü F. Down Sendromu. Sendrom Dergisi. 2006; 18: 38-44.
 19. Aydin M, Kurt AN, Kabakuş N, Yildirim H. Retinal astrositik hemartom ve Tüberoz Sklerozis. Türk Pediatri Arşivi (Kabul).
 20. Kabakuş N, Kurt AN. Gastroözofageal reflü hastalığı ve özofagus dışı komplikasyonları: Respiratuar ve nörolojik görünümler. Fırat Tıp Dergisi 2006;11(1):36-9.
 21. Kurt A, Poyrazoglu G, Turgut M, Akarsu S, Kurt AN, Aydin M, Kabakuş N, Yilmaz E, Aygün AD. Tüberkülos tanısı ile izlenen hastaların klinik ve laboratuar özellikleri. Fırat Tıp Dergisi 2006;11(1):55-7.
 22. Yılmaz T, Kabakuş N, Aydemir O. Nörofibromatosis Tip I ve Unilateral Konjenital Glokom: Olgu sunumu. Oftalmoloji Dergisi. http//www.medicalnetwork.com.tr/2006/konu.asp?export=htlm
 23. Aydın M, Ertuğrul S, Kabakuş N. Çocukluk çağında üst solunum yolu enfeksiyonları: Bronşiyolit ve Pnömoni. Galenos Tıp Dergisi, 2005;110:14--21.
 24. Kabakuş N, Aydın M. HSV-1’in neden olduğu sinir sisteminin farklı enfeksiyöz ve postenfeksiyöz bozuklukları. F. Ü. Sağlık Bil. Dergisi 2005;19:213-20.
 25. Kabakuş N, Kurt AN. Akut Dissemine Ensefalomyelit: Klinik seri. Fırat Tıp Dergisi 2005;10:127-31.
 26. Kabakuş N, Açık Y, Kurt A, Özdiller Ş, Kurt AN, Aygün AD. Serebral Palsili Olgularımızın Demografik, Etiolojik ve Klinik Özellikleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005;48:125-9.
 27. Kabakuş N, Kurt A,  Kurt AN, Kansız F. Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite sendromlu hastalarda metilfenidat tedavisinin zeka düzeyi, okul başarısı ve günlük yaşam aktivitesine etkileri. Türkiye Kinikleri J Pediatr 2005;14-9.
 28. Kurt AN, Kurt A, Aydın M, Kabakuş N. Subakut sklerozan panensefalitli hastalarımızın demografik/ailesel özellikleri ve klinik bulguları. Türkiye Kinikleri J Pediatr 2005;10-3.
 29. Aydin M, Elkıran Ö, Kabakuş N, Durukan M, Aygün AD. Bir olgu nedeni ile siklik kusma sendromu. Sağlık Tıp Dergisi:2005;3:54-6.
 30. Kabakuş N, Baran A, Gönen M, Aydın M. Santral ateş. Türkiye Kinikleri J Pediatr 2005;14-9.
 31. Aydın M, Kabakuş N. Alt solunum yolu enfeksiyonları: Bronşiyolit ve Pnömoni. Galenos Tıp Dergisi, 2005;102:123-8.
 32. Kabakuş N, Kansız F, Kurt NÇ, Yoldaş T. Kronik hepatit B enfeksiyonuna eşlik eden kronik inflamatuar demiyelinizan polinöropati. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2004;47:194-6.
 33. Kabakuş N, Gödekmerdan A, Kurt A, Kurt AN. Çok yönlü bulguları olan Wolfram Sendromlu üç olguda hücresel ve humural immünite sonuçları. Astım Alerji İmmünoloji 2004;2:143-6.
 34. Kabakuş N. Konvülsiyonlu çocuğa yaklaşım. Türk Pediatri Arşivi 2004;39:101-5.
 35. Aydın S, Çaylak E, Yıldırım S, Kılıç N, Erman F, Kabakuş N. Retinoblastom yatkınlık geni. T Klin Tıp Bilimleri 2004;24:173-7.
 36. Taşkın E, Kılıç M, Aydın M, Aygün AD, Kabakuş N. Annelerin ishale karşı tutum ve davranışları. MN Klinik Bilimler & Doktor 2003;9: 590-5.
 37. Taşkın E, Kılıç M, Tekatlı M, Akarsu S, Kabakuş N. Atipik seyir, lökomoid reaksiyon ve boğmaca: üç olgu sunumu. F. Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi (Tıp) 2003;17:289-291.
 38. Aygün AD, Şen Ç, Aydınoğlu AH, Yılmaz E, Tütüncüler F, Akarsu S, Kabakuş N. Elazığ’da bölgesel tıp merkezlerinde çocukluk çağı menenjitleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2001;44:141-8.
 39. Turgut M, Yılmaz E, Kabakuş N, Aydınoğlu H, Taşkın E, Doğan Y, Aygün AD. Yenidoğanın hemorajik hastalığı ve intrakranial kanama: Dört vakanın değerlendirilmesi. T Klin J Pediatr 2001;10:210-3.
 40. Kabakuş N, Doğan Y. Akut bilinç kaybı olan çocuğa yaklaşım. Türkiye Kinikleri J Pediatr 2001;10:61-69.
 41. Şen Y, Taşkın E, Kabakuş N. Kafa içi basınç artışı sendromu. Fırat Tıp Dergisi 2001;6:577-83.
 42. Kabakuş N, Açık Y, Aygün AD. Annelerin çocuklarının ateşli hastalıkları hakkındaki düşünce ve davranışları. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2000;43:56-62.
 43. Kabakuş N, Yılmaz B, Ayar A. Evaluation of platelet aggregation by impedence and optic methods in healthy children. THOD 2000;10 :1-5.
 44. Kabakuş N. Rejeksiyon Ensefalopatisi. T. Klin. Med Sci  2000;20:17-9.
 45. Akfırat M, Kabakuş N. Hydranencephaly secondary to congenital toxoplasmoısis. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 2000;7:347-50.
 46. Deda G, Akar N, Uysal S, Güven A, Kabakuş N, Karagöl U. Cerebrovascular accidents and the role of factor V mutation in children. J Ankara Med Sch 1999;21:147-50.
 47. Kabakuş N, Aydınoğlu A, Doğan Y, Turgut M, Aygün AD. Demir eksikliği anemisinde oral ve parenteral (i.ntramüsküler) demir tedavisi. Klinik Bilimler & Doktor 2000; 6 :1-5.
 48. Yılmaz E, Kabakuş N, Akarsu S, Yaşar F, Doğan Y. Çocuklarda brusellozis: 35 olgunun değerlendirilmesi. Türkiye Tıp Dergisi 1999; 6:291-4.
 49. Yılmaz E, Kabakuş N, Doğan Y, Aygün AD, Aydınoğlu H. Çocukluk çağında nefrotik sendrom. Fırat Tıp Dergisi 1999;7:724-7.
 50. Kabakuş N, Yılmaz E, akarsu S, Yaşar F, Aydınoğlu H, Yılmaz B, Aygün AD. 1-8 Yaş Arası Sağlıklı Çocuklarda Hemostaz Tarama Testleri. THOD 1998; 8:222-6.
 51. Yaşar F, Akbulut H, Aygün AD, Kabakuş N, Yılmaz E. Doğum sırasında anneden bebeğe geçen Chlamydia Trachomatis geçiş sıklığı. T Klin Pediatri 1998;7:126-8.
 52. Aygün AD, Yaţar F, Güngör S, Yilmaz E, Akarsu S, Kabakuş N. Yenidoğan Ünitesinde İzlediğimiz Uzamış sarılıklı Bebeklerin Özellikleri. Kinik Bilimler Pediatri 1998;7:23-6.
 53. Aygün AD, Karaaslan S, Akarsu S, Kabakuş N, Aydınoğlu HA. Çocukluk Yaş Grubunda Akut Otitis Media Tedavisinde Azitromisin Etkinliği. ANKEM 1997;11:477-81.
 54. Oran B, Kasap F, Kabakuş N, Erkul İ. Çocuk Kardiyoloji Birimi Ekokardiyografi Laboratuvarının İlk Altı Ahlık Sonuçları. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1994;10: 219-23.
 55. Kabakuş N, Özgen Ü. Evaluation of Platelet Aggregation in two Patients With Tayanc-Prassad Syndrome. Turkish J Haematol 1998;15:179-81.
 56. Kabakuş N, Kuloğlu M, Yılmaz E, Aydınoğlu H, Atmaca M, Aygün AD. Use of       intravenous immunoglobulins in treatment of lupus psychosis: a case report. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 1998;5:278-80.
 57. Oran B, Kabakuş N, Yılmaz H, Kasap F, Oran İ, Erkul İ. What is Your Diagnosis? Turkish J Med Science 1994;22: 295-6.*
 58. Kabakuş N, Kılıç SS. Çocukluk Çağı Osteomiyelitleri. İnfeksiyon Dergisi 1998; 12:433-9.
 59. Kabakuş N, Aygün AD, Aydınoğlu H, Güler R. Sistemik Lupus Eritematosusta Mutimodel Tedavi ve İntravenöz İmmünoglobilinlerin Tedavideki Yeri. Fırat Tıp Dergisi 1998;1: 440-3.
 60. Kabakuş N. Tanı ve Tarama Testi Olarak PPD. Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni 1993;25:623-7.

 

 

 

Yurt – dışı Kongreler

 1. Bekdaş M, Çalışkan B, Karabörk Ş, Açar S, Kabakuş N, Cihan B. Düşük serum D vit seviyesi akut renal parankimal hasar ile ilişkilidir.  63. Mili Pediatri Kongresi 30 ekim-3 kasım 2019, Limak Cyprus Deluxe Otel, K.K.T.C. PS-099.
 2. Goksugur, Sevil Bilir; Kabakus, Nimet; Bekdas, Mervan; Demircioglu, FatihNeutrophil-to-lymphocyte ratio and red blood cell distribution width is a practical predictor for differentiation of febrile seizure typ.6th.edition EiP Dubai, 4-6 December 2014.
 3. Goksugur, Sevil Bilir, Sereflican, Betul; Goksugur, Nadir; Bekdas, Mervan, Demircioglu, Fatih; Kabakus, Nimet. 6th.edition EiP Dubai, 4-6 December 2014.
 4. Kislal FM, Celik A, Kabakus N, Akin O, Hizli S. Influence of bilirubin on neonatal brain and predictive value of NSE and S-100B. Volume 86, Supplement 1, November 2010, Pages S30-S31 2nd UENPS Congress Academic Olympics.
 5. Abaci A, Ozdemir o Hizli S, Aci Z, Razi H, Kabakus N. Subepicardial adipose tissue thickness ana relation with anthoropometric and clinical parameters in pubertal obese children. Semtemper 9-12, 2009, New York, USA, Po1-207.
 6. Şen T, Kasar T, Kabakuş N ve ark. Tekrarlayan akciğer enfeksiyonu ve anjiönörotik ödemle başvuran 47,XXX olgusu. 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi / VII. Türk Dünyası Pediatri Kongresi, Girne: 07-11 Kasım 2007, P-012.
 7. Aydin S, Halifeoglu I, Gur B, Ozturk A, Kabakus N. Serum Cystein, Zinc and Copper in Cirrhosis. HUPO 2nd Annual & IUBMB XIX World Congress, 8-11 October 2003, Montreal (Canada), 116.2.
 8. Kabakus N, Ay I , Aysun S, Söylemezoglu F, Özcan A, Celasun B. Protective and therapeutic effects of valproic acid against hypoxic-ischemic brain injury in neonatal rats. Abstracts of the 9th International Child Neurology Congress and the 7th Asian and Oceanian Congress of Child Neurology. September 20-25, 2002, Beijin (China): Brain Dev Sep;24 (6): 437, 2002, FP-C-032.
 9. Tunca O, Kabakus N, Herguner A, Karaduman A, Topaloglu H. Alternate day prednisolone therapy in Duchenne muscular dystrophy. 5-8 September 2001, Utah: Neuromuscular Disord, 2001; 11 (6-7): 630. T.P.1.5.
 10. Tan H, Ozgul K, Kabakus N, et al. Spastic ataxia of Charlevoix-Saguenay, Quebec exists in Turkey. 5-8 September 2001, Utah, Neuromuscular Disord 2001; 11 (6-7): 661-661.
 11. Kabakus N., Y. Sen, F.I. Girgin, O. Bulmus, R. Ozercan, B. Yilmaz Effects of exogenously induced fever and hyperthermia on brain damage in the immature rat. 7th EPNS, Kuşadası: 26-29 September 2007: NNP010.
 12. Kabakuş N, Aydin M. Different Infectious and Postinfectious Disorders of Nervous System Due to Herpes Simplex Virus Type-1: Clinical Series. 29 th Umemps Congress Union of Middle Eastern and Medtterranean Pediatric Societies, İstanbul, 2005; 223:UP-197.
 13. Balci TA, Kabakuş N, Çiftçi İ, Yildirim H. Permanent cortical blindness secondary to hypoglicemia. 6th International Congress of Nuclear Oncology 17 th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine, Çeşme, 2004;13:P0037.
 14. Balci TA, Çiftçi İ, Kabakuş N. Diffuse bilateral orbital HMPAO uptake. 6th International Congress of Nuclear Oncology 17 th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine, Çeşme, 2004;13:P0099.
 15. Kurt A, Gödekmerdan A, Kurt AN, Kabakuş N. Case Presentation: Dramatic response to steroid treatment in a patient with severe SSPE. The 3rd Regional Congress of ISPNE for Central & Eastern Europa, Kayseri, 2004; 8: 68 (P31).
 16. Kabakuş N, Gödekmerdan A, Kurt A, Kurt AN. Humoral cellular immunity in 3 Wolfram’s Syndrome cases with signs. The 3rd Regional Congress of ISPNE for Central & Eastern Europa, Kayseri, 2004; 8: 69 (P32).
 17. Gödekmerdan A, Çıtak Kurt AN, Kurt A, Kabakuş N. Acute Motor Axonal Neuropathy Developed During Helicobacter Pylori Infection. The 3rd Regional Congress of ISPNE for Central & Eastern Europa, Kayseri, 2004; 8: 69 (P33).
 18. Kabakus N, Ozcan A, Aysun S, Yilmaz B. Evaluation of Neuronal Damage Following Hypoxic-Ischemic Brain Injury in Acute and Early Chronic Periods in Neonatal Rats. The 3rd Regional Congress of ISPNE for Central & Eastern Europa, Kayseri, 2004; 8: 69 (P32).
 19. Taksın E, Kılıç M, Kabakuş N, Gurgoze MK, Aygün Ad. Molibden kofaktör eksikliği ile ilişkili Dandy- Walker kompleksi. 7. Uluslar arası katılımlı Metabolik Hastalılar ve Beslenme Kongresi. 11-14 Haziran 2003, Sivas, Türkiye, PB16.
 20. Tan H, Kabakus N, Westaway SK, Turanli G, Hayflick SJ, Topaloglu H. Hallervorden-Spatz Hastalığı: Geç İnfantil Tip. 7th Mediterranean Child Neurology and 3rd Turkish Child Neurology Joint Congress and 5th Child Neurolgy Meeting, Programme and Abstract Book, İstanbul: 30 May-1 Jun 2001, TP47.
 21. Kabakuş N, Özgen Ü. Evaluation of  Platelet Aggregation in Two Patients Wıth Tayanc-Prassad Syndrome. 6ème TRANSMED de la Pèdiatrie 34th Turkish Paediatric Association Congress Abstract Book.  İstanbul-Turkey: 14-17 April 1998, 172.
 22. Kabakuş N, Aygün A.D, Kuloğlu M, Yılmaz E, Akarsu S, Yaşar F, Aydınoğlu H, Atmaca M. Use of Intravenous Immunogobulins in Treatment of Lupus Psychosis: A Case Report. 6ème TRANSMED de la Pèdiatrie 34th Turkish Paediatric Association Congress Abstract Book.  İstanbul-Turkey: 14-17 April 1998, 177.
 23. Kabakuş N, Serhatlıoğlu S, Yılmaz B, Aydınoğlu H. Transiet Diabetes İnsipidus Folowing Escherichia Coli Meningitis Complicated By Ventriculoperitoneal Shunt. 6ème TRANSMED de la Pèdiatrie 34th Turkish Paediatric Association Congress Abstract Book.  İstanbul-Turkey: 14-17 April 1998, 179.
 24. Kabakuş N, Açık Y. Opinions and Attıtudes of Turkish Mothers About Febrile İllness of Their Chıldren. 6ème TRANSMED de la Pèdiatrie 34th Turkish Paediatric Association Congress Abstract Book.  İstanbul-Turkey: 14-17 April 1998, 179.
 25. İnanç F, Kabakuş N, İlhan N, Aydınoğlu H. According to The Age Groups Pediatrics References Values.  XIVth.National Congress of Biochemistry and Symposium on Automation in Clinical Laboratory Abstract Book. İzmir: 28-31 October, 1997, C-722.

 

 

 

 

Yurt içi           :

 1. Omer Faruk Tırınk1, Esra Bildik1, Fatma Hancı1, Sevim Turay1, Nimet Kabakuş1. Pb1: Refleks epilepsini nadir nedenlerinden biri: güneş ışığı, bir vaka sunumu. I. Karadeniz Pediatri Günleri 3-5 Ekim. 2019 KTÜ Kongre Merkezi Trabzon. Mucosa 2019;2(Suppl. 1):1-97.
 2. Paşa Balcı1, Omer Faruk Tırınk1, Muhammet Enis Can1, Fatma Hancı1, Nimet Kabakuş1. PB2. Makrosefalinin nadir görülen bir nedeni; kronik serebral apse. I. Karadeniz Pediatri Günleri 3-5 Ekim. 2019 KTÜ Kongre Merkezi Trabzon. Mucosa 2019;2(Suppl. 1):1-97
 3. Huseyin Kocabey1, Omer Faruk Tırınk1, Zehra Meral1, Enes Demiryel1, Furkan Dincer1, Fatma Hancı1, Nimet Kabakuş1. PB3. Nöropsikiatrik semptomlarla başvuran tüberküloz menenjitli bir olgu. I. Karadeniz Pediatri Günleri 3-5 Ekim. 2019 KTÜ Kongre Merkezi Trabzon. Mucosa 2019;2(Suppl. 1):1-97
 4. MUSTAFA DİLEK 1, GÖKÇE KAYA DİNÇEL 1, AYHAN ÇETİNKAYA 1, GAMZE DİLEK 3, MERVAN BEKDAŞ 1, HAKAN ÇERMİK 2, EROL AYAZ 1, MUSTAFA ERKOÇOĞLU 1, NİMET KABAKUŞ 1P - 01 HİPEROKSİ İLE İNDÜKLENEN BEYİN HASARINA GESTASYONEL EGZERSİZİN ETKİLERİ. 26. Ulusal Neonetoloji Kongresi (UNEKO-26), 14-18 Nisan 2018, Limak Cyprus Deluxe Hotel, KKTC.
 5. Mustafa DilekL, Ha}, ye orallar],Ayhan Çetinkaya', Gijkçe Bozata, Fatma Karakaşa, Mewan Bekdaş], Mustafa EİkoçoğluL, Nimet Kabakuş. Preterm dönemde uygulanan hiperoksinin olası kognitif etkileri: Bir rat çalışması. 53 TüıftPediatri Kongresi "Çocuk ve Sanat" 14- 18 Mayıs 2017 Elexüs Resort Hotel Gime KKTC.
 6. Kabakuş N, Kara B, Düzenli S, Erkoçoğlu M, Aydın H, Turay S. Febril konvülziyonlu hastalarda R43Q mutasyonu ve CYP2C19 polimorfizminin klinik korelasyona etkisi. 19. Çocuk Nöroloji Kongresi, Antalya: 19-23 Nisan 2017, PB-022.
 7. Kabakuş N, Turay S, Aydın H, Hızal M. Depersonalizasyon algısı ve senkop benzeri ataklarla bulgu veren bir DNET olgusu, 19. Çocuk Nöroloji Kongresi, Antalya: 19-23 Nisan 2017, PB-023.
 8. Turay S, Aydın H, Balcı P, Kabakuş N. Druseni ve venöz tromboz birlikteliği, 19. Çocuk Nöroloji Kongresi, Antalya: 19-23 Nisan 2017, PB-081.
 9. Aydın H, Turay S, Tunçlar A, Kabakuş N. Miller Fisher Sendromunda nadir görülen bir bulgu: Paralitik ileus, 19. Çocuk Nöroloji Kongresi, Antalya: 19-23 Nisan 2017, PB-163.
 10. Dilek M, Orallar H, Çetinkaya A, Bozat G, Karakaş F, Bekdaş M, Erkoçoğlu M, Kabakuş N. Preterm dönemde uygulanan hiperoksinin olası kognitif etkileri: Bir rat çalışması. 53. Türk Pediatri Kongresi, 14-18 Mayıs 2017, Elexus Resort Hotel, Girne, KKTC.
 11. Turay S, Aydın H, Halıcıoğlu S, Koçak M, Kabakuş N. Fisher-Bickerstaff Sendromu: Bir olgu sunumu. 18. Çocuk Nöroloji Kongresi, Antalya: 24-26 Nisan 2016, PP-051.
 12. Aydın H, Turay S, Erkoçoğlu M, Kabakuş N. İki kardeşte alternan hemipleji ve trombofili gen mutasyonu birlikteliği. 18. Çocuk Nöroloji Kongresi, Antalya: 24-26 Nisan 2016, PP-052.
 13. Aydın H, Turay S, Düzenli S, Kabakuş N, Erkoçoğlu M, Yorgun M. 46,XX,add (9p): Derin nöroanatomik malformasyonlar ve jenaralize / dekonder epilepsilere sıradışı iki örnek: Arnold chiari tip 1 malformasyonu, 18. Çocuk Nöroloji Kongresi, Antalya: 24-26 Nisan 2016, PP-058.
 14. Aydın H, Kabakuş N, Ulaş F, Erkoçoğlu M. Optik sinir başı druseni ve tromfili gen mutasyonu birlikteliği, 18. Çocuk Nöroloji Kongresi, Antalya: 24-26 Nisan 2016, PP-069.
 15. Turay S, Aydın H, Akçabelen YM, Kabakuş N. Şiddetli migren atağında geri dönüşümlü EEG bulgusu: Hemisferik asimetri. 18. Çocuk Nöroloji Kongresi, Antalya: 24-26 Nisan 2016, PP-115.
 16. Aydın H, Turay S, Düzenli S, Kabakuş N, Erkoçoğlu M, Yorgun M. 46,XX,add (9p): Yeni bir kromozomal varyasyon ve nörolojik dökümantasyonu. 18. Çocuk Nöroloji Kongresi, Antalya: 24-26 Nisan 2016, PP-057
 17. Aydın H, Kabakuş N, Kara B. ve ark. Psödostatus epileptikus: 4 olgu sunumu. 17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Çeşme, İzmir: 6-9 Mayıs 2015, SV57.
 18. Aydın H, Kabakuş N, Akfırat M. ve ark. Dyke-Davidof Masson Sendromu: Statik mi / Progresif mi?  17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Çeşme, İzmir: 6-9 Mayıs 2015, PS140.
 19. Aydın H, Atasoy Hİ. Kabakuş N. ve ark. Klinifelter ve Poland Sendormlarının birlikteliği  17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Çeşme, İzmir: 6-9 Mayıs 2015, PS142.
 20. Aydın H, Kabakuş N, Erkoçoğlu M. ve ark. Dirençli Fokal Nöbetler, Fokal status epileptikus ve Nörosistosarkozis. 17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Çeşme, İzmir: 6-9 Mayıs 2015, PS166.
 21. Atasoy Hİ, Aydın H, Kabakuş N. ve ark. Laküner enfarkt sendromu ve Migren. 17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Çeşme, İzmir: 6-9 Mayıs 2015, PS167.
 22. Aydın H, Kabakuş N, Erkoçoğlu M, Akcabelen YM. Osteogenezis imperfactalı olguda Rasmussen Ensefaliti: Konkormidans, 50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya: 21-27 Kasım 2014, EP-145.
 23. Aydın H, Kabakuş N, Atasoy H.İ. Sporadik hemiplehik migren: Bir olgu sunumu. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya: 21-27 Kasım 2014, EP-146.
 24. Aydın H, Kabakuş N, Kaya G. Sandoff Hastalığında MRG ve EEG bulguları. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya: 21-27 Kasım 2014, EP-145.
 25. Aydın H, Kabakuş N, Kaya G. Sandoff Hastalığında MRG ve EEG bulguları. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya: 21-27 Kasım 2014, EP-144.
 26. Özdemir O, Hızlı Ş, Abacı A, Akelma AZ, Razı CH, Avcı Z, Kabakuş N. Obez çocuklarda ekokardiografi ile epikardial yağ ölçümü. 53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Marmaris, Muğla: 21-25 Ekim 2009, -17.
 27. Bulut Y, Kabakus N, Godekmerdan A, ve ark. SSPE’li hastaların serum ve BOS örneklerinde virüs taraması ve sitokin ölçümleri. Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, Ankara: 25-28 Nisan 2006, PCV-8.
 28. Kurt A.N.Ç, Bulut Y, Poyrazoğlu G, Yılmaz E, Kurt A, Kabakuş N, Aygün AD. Kongenital Rubella. 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya: 12-16 Nisan 2006, PS-95.
 29. Akarsu S, Bozdağ Ş, Aydın AM, Kabakuş N. Hemofili B olgusunda faktör IX sonrası gelişen tromboz. 5.  Ulusal Hemofili Kongresi, İzmir: 26-30 Haziran 2006, P-8.
 30. Yildirim H, Poyraz AK, Oğur AYE, Kabakuş N. Konjenital bilateral peri-Sylvian sendrom: olgu bildirisi. 26. Ulusal Radyoloi Kongresi, Antalya: 26-30 Ekim 2005, P-124.
 31. Aydın M, Elkıran Ö, Kabakuş N, Durukan M, Aygün AD. Siklik kusma sendromu. 41. Türk Pediatri Kongresi, Ankara: 22-25 Haziran 2005, P24-027
 32. Akarsu S, Turgut M, Demirol M, Kabakuş N, Aygün AD 41. Epstein-Barr virüs seropozitifliği saptanan olgularda klinik ve laboratuar bulgular. Türk Pediatri Kongresi, Ankara: 22-25 Haziran 2005, P22-045
 33. Akarsu S, Öziller Ş, Yılmaz E, Kabakuş N, Şen Y, Aygün AD 41. Sebebi bilinmeyen ateş olgusunda saptanan nedenler ve diyabet insipidus. Türk Pediatri Kongresi, Ankara: 22-25 Haziran 2005, P23-046
 34. Akarsu S, Kurt AÇ, Kurt A, Kabakuş N, Benzer D, Aygün AD. Prematür bebeklerde görülen sorunların oranları. 41. Türk Pediatri Kongresi, Ankara: 22-25 Haziran 2005, P22-001
 35. Akarsu S, Elkıran Ö, Şengül İ, Yılmaz E, Kabakuş N, Aygün AD. Hipohidrotik ektodermal displazi tanılı iki olgu sunumu. 41. Türk Pediatri Kongresi, Ankara: 22-25 Haziran 2005, P22-028
 36. Akarsu S, Yılmaz S, Ozcan S, Kurt A, Benzer D, Kabakuş N. Febril ve afebril konvülsiyonların kan ve beyin omurilik sıvı oksidan durumu üzerine etkileri. 41. Türk Pediatri Kongresi, Ankara: 22-25 Haziran 2005, OR24-012
 37. Kabakuş N, Kurt AN, Bulut Y, Aydın M, Varol İ. HSV-1 ve postenfeksiyöz komplikasyonlar (Guiilian-Barre Sendromu ve optik nörit): olgu sunumu. 7. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Antalya: 11-14 Mayıs 2005, P-131
 38. Kurt AN, Kurt A, Poyrazoğlu G, Turgut M, Aydın M, Kabakuş N, Aygün AD. Kabakulak meningoensefalitli hastalarımızın demografik, klinik ve laboratuar özellikleri. 7. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Antalya: 11-14 Mayıs 2005, P-103
 39. Aydın M, Kurt AN, Kabakuş N, Yıldırım H. Retinal astrositik hamartom ve tüberosklerozis: olgu sunumu. 7. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Antalya: 11-14 Mayıs 2005, P-129
 40. Aydın M, Kabakuş N, Balcı TA, Ayar A. Down Sendromlu hastaların beyin yapı ve fonksiyonlarının SPECT, MRG ve EEG ile değerlendirilmesi. 7. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Antalya: 11-14 Mayıs 2005, P-102
 41. Kabakuş N, Aydın M, Kavaklı A, Yıldırım H, Taşkın E. Frajil X Sendromlu çocuklarda beyin volüm değişikliklerinin incelenmesi. 7. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Antalya: 11-14 Mayıs 2005, P-101
 42. Kabakuş N, Kurt A, Kurt AN, Girgin F, Aygün AD. Yenidoğan konvülsiyonları: 172 hastanın analizi. 7. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Antalya: 11-14 Mayıs 2005, P-9
 43. Akarsu S, Özdiller Ş, Yılmaz E, Kabakuş N, Şen Y, Aygün AD. Sebebi bilinmeyen ateş olgusunda saptanan nedenler ve diyabetes insipidus. V. Ulusal Pediatirk Hematoloji Kongresi, İzmir: 11-14 Mayıs 2005, P 17
 44. Akarsu S, Yılmaz E, Kara C, Kurt A, Kabakuş N. Uzamış QT: Sebebi katılma nöbeti mi, yoksa demir eksikliği anemisi ni? V. Ulusal Pediatirk Hematoloji Kongresi, İzmir: 11-14 Mayıs 2005, P 8
 45. Akarsu S, Turgut M, Demirol M, Kabakuş N, Aygün AD. Epstein-Bar virüs seropozitifliği saptanan olgularda klinik ve laboratuar bulgular. 4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul: 11-14 Mayıs 2005, P-57
 46. Kurt A, Turgut M, Kabakuş N, Akarsu S, Elkıran Ö, Aygün AD. Vertebral tüberkülozlu üç olgu. 4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul: 11-14 Mayıs 2005, P-103
 47. Kurt A, Poyrazoğlu G, Turgut M, Akarsu S, Kurt AN, Aydın M, Kabakuş N, Yılmaz E, Aygün AD. Tüberküloz tanısı ile izlenen hastaların klinik ve laboratuar özellikleri. 4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul: 11-14 Mayıs 2005, P-93
 48. Akarsu S, Kurt AN, Kurt A, Kabakuş N, Benzer D, Aygün AD. Prematür bebeklerde görülen sorunların oranları. 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Kayseri: 13-17 Nisan 2005, P-108
 49. Kabakuş N, Akarsu S, Turgut M, Kurt AN, Girgin F, Aygün AD. Menenjit ile meningoensefalit / ensefalit kliniğinde EEG değişiklikleri. 27. Pediatri Günleri, İstanbul: 4-7 Nisan 2005, P-33
 50. Aydın M, Kabakuş N, Akarsu S, Demirol M. Arı sokması sonrası gelişen nefrotik sendrom olgusu.  27. Pediatri Günleri, İstanbul: 4-7 Nisan 2005, P-5
 51. Yiğiter Y, Ulvi H, Gönen M, Dağ E, Bozgeyik Z, Yoldaş T, Kabakuş N. Dyke-Davidoff-Masson Sendromu. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya: 29 Eylül-3 Ekim 2004, P-108
 52. Kabakuş N, Kurt A, Kurt AN, Çiftçi İ, Akarsu S, Poyrazoğlu G. Sandifer Sendromlu dört olgu. 48. Milli Pediatri Kongresi, Samsun: 21-24 Eylül 2004, P2-49
 53. Kurt A, Kurt AN, Gönen M, Kansız F, Kabakuş N. İntrakraniyal lipom, serabral palsi ve dirançli epilepsi: bir olgu. 48. Milli Pediatri Kongresi, Samsun: 21-24 Eylül 2004, P2-49
 54. Kabakuş N, Balcı TA, Çiftçi İ, Kurt A, Kurt AN, Demir C, Özdiller Ş. İntrakranial lipom / Serebral palsi / Dirençli epilepsi: bir olgu sunumu. 48. Milli Pediatri Kongresi, Samsun: 21-24 Eylül 2004, P4-35
 55. Kabakuş N, Balcı TA, Çiftçi İ, Kurt A, Kurt AN, Demr CY, Özdiller Ş. Sydenham Koreli hastalarda beyin SPECT ve kraniyal arter doppler çalışması. 48. Milli Pediatri Kongresi, Samsun: 21-24 Eylül 2004, P4-07.
 56. Kabakuş N, Açık Y, Kurt A, Özdiller Ş, Kurt AN, Aygün AD. Serebral Palsili Olgularımızın Demografik, Etiolojik ve Klinik Özellikleri. 40. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul: 21-25 Haziran 2004, S36.
 57. Kurt A, Açık Y, Akça Z, Kurt AN, Aydin M, Özdiller Ş, Kabakuş N. Bölgemizin çocuk nöroloji hasta profili: son beş yıllık sonuçlarımız.. 40. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul: 21-25 Haziran 2004, S39.
 58. Kabakuş N, Kurt A,  Kurt AN, Kansız F. Dikkat Eksikliği / Hiperaktivite Sendromlu Hastalarda Metilfenidat Tedavisinin Zeka Düzeyi, Okul Başarısı ve Günlük Yaşam Aktivitesine Etkileri. VI. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Ankara: 12-15 Mayıs 2004, P-112.
 59. Kurt AN, Kurt A, Aydın M, Kabakuş N. Subakut Sklerozan Panensefalitli Hastalarımızın Demografik / Ailesel Özellikleri ve Klinik Bulguları. VI. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Ankara: 12-15 Mayıs 2004, P-73.
 60. Kabakuş N, Kurt AN, Kurt A, Akarsu S, Yılmaz T, Yıldırım H. Wolfram sendromlu çocuklarda çok yönlü sorunlar: üç olgu sunumu. VI. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Ankara: 12-15 Mayıs 2004, P-116.
 61. Kabakuş N, Kurt A, Gönen M, Kurt AN,  Çiftçi İ. Mesial Temporal Skleroz / Asimetrik EEG ve Psikotik Epilepsi: Bir Olgu Sunumu. 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kuşadası İzmir, 36-37, 2004
 62. Kabakuş N, Aydın M, Kansız F, Kılınç G. Memede nörofibrom olgusu. 47. Milli Pediatri Kongresi, İstanbul: 21-23 Ekim 2003, PB 106.
 63. Kabakuş N, Yıldırım H, Gürgöze MK, Gödekmerdan A, Aydın M. Herpes Simplex tip I virusünün neden olduğu akut hemorajik lökoensefalit olgusu. 47. Milli Pediatri Kongresi, İstanbul: 21-23 Ekim 2003, PB 106.
 64. Kabakuş N, Kekilli E, Yağmur C, Yıldırım H, Kurt A, Turgut S, Aydın M, Akın H. Frajil X sendromunda serebral hipoperfüzyon. V. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Adana: 20-23 Mayıs 2003, S6.
 65. Kabakuş N, Yıldırm H, Aydın M, Elkıran Ö, Çakıcı O. Segmental myoklonus ve ADEM (görsel sunum). V. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Adana: 20-23 Mayıs 2003, S3
 66. Kabakuş N, Yıldırım H, Aydın M, Erol FS, Akpolat N, Bozat H. MPS IIIB, rekürrens subdural hematom serebral vaskülit. V. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Adana: 20-23 Mayıs 2003, P15.
 67. Kabakuş N, Kurt AN, Kurt A, Aydın M, Yoldaş T, Kansız F. Kronik hepatit B enfeksiyonu ve kronik inflamatuar demiyelinizan polinöropati: olgu sunumu. V. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Adana: 20-23 Mayıs 2003, P35.
 68. Şen Y, Taşkın E, Kılıç M, Akarsu S, Kabakuş N. Yürüteçler kullanılmalı mı? 46. Milli Pediatri Kongresi, Mersin: 15-19 Ekim 2002, PB 089.
 69. Doğan Y, Yılmaz E, Taşkın E, Kabakuş N, Aygün AD. Rubinstein-Taybi Sendromu: Üç olgu sunumu. 46. Milli Pediatri Kongresi, Mersin: 15-19 Ekim 2002, PB 106.
 70. Yiğiter R, Ulvi H, Tekatlı K, Kurt A, Yoldaş T, Kabakuş N. Dyke-Davidoff-Masson Sendromu: Bir olgu sunumu. 38 Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya: 19-23 Ekim, 2002, PB-258.
 71. Doğan Y, Kabakuş N, Turgut M, Güngör S, Aygün AD. Rasmussen sendromlu olguda immünoglobülin tedavisi. 44. Milli Pediatri Kongresi, Bursa: 4-8 Eylül 2000, P 220.
 72. Turanlı, S. Aysun, N. Kabakuş, Ö. Hergüner, M. Topçu, B. Anlar. Çocukluk Çağı                           Epilepsilerinde Vigabatrin Kullanımı. II. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Ankara: 14-16 Mayıs 2000, S6.
 73. Kabakuş N, Yılmaz B, Ayar A, Aydınoğlu H, Kutlu S. Investigation of platelet aggreagtion by impedance and optic methods in healthy children.. 25th Congress of The Turkish Physiological Society (Abstracts), Elazığ: 6-10 September 1999, P72.
 74. Aydınoğlu AH, Kabakuş N, Turgıt M, Yılmaz E, Aygün AD. Are we always taking the body temperature correctly?. 25th Congress of The Turkish Physiological Society, Elazığ: 6-10 September 1999, 156.
 75. Karagöl U, Deda G, Uysal S, Güven A, Kabakuş N, İbiş İ, Gençoğlu A, Aras G. Semptomatik İnfantil Spazmda Serebral Kan Akımı Değişiklikleri: SPECT Çalışması.  IV. Çocuk Nörolojisi Günleri Program ve Özet Kitabı, İstanbul: 11-14 Kasım 1998, B1.
 76. Kabakuş N, Doğan Y, Yaşar F, Akarsu S, Yılmaz E, Aygün AD. HbsAg Pozitif Annelerin Yenidoğan Çocuklarında Hepatit B Hiperimmunoglobulin ve Hepatit B Aşısının İmmunoprofilaksi Sonuçları (İlk Sonuçlar). III. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi Özet Kitabı, Ankara: 6-8 Mayıs 1998, S-16.
 77. Kabakuş N, Çelik İ, Aygün AD, Serhatlıoğlu S, Kurt A, Güler R. Meningoensefalit: 34 hastada uzun süreli izlem. 1. Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Kongresi, Bursa: 2-5 Aralık 1999, P42.
 78. Kabakuş N, Aygün AD, Turgut M, Kurt A, Çelik İ, Serhatlıoğlu S, Gürgöze MK. Herpes simplex ensefaliti: iki olgunun sunumu. 1. Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Kongresi, Bursa: 2-5 Aralık 1999, P50.
 79. Aygün AD, Aydınoğlu AH, Kabakuş N, Turgut M, Gürgöze MK. Tüberküloz Menenjit: 21 olgunun değerlendirilmesi. 1. Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Kongresi, Bursa: 2-5 Aralık 1999, P82.
 80. Turgut M, Yılmaz E, Kabakuş N, Aydınoğlu AH, Taşkın E, Doğan Y, Aygün AD. Yenidoğanın hemorajik hastalığı ve intrakranial kanama: dört vakanın değerlendirilmesi. 43. Milli Pediatri Kongresi Özet Kitabı, Ankara: 20-23 Eylül 1999, 53.
 81. Turgut M, Kabakuş N, Yılmaz E, Aydınoğlu AH, Taşkın E, Aygün AD, Cihangiroğlu M, Özercan İ, Sarı İ. Konvülsiyon ile başvuran nörobruselloz: bir vaka takdimi. 43. Milli Pediatri Kongresi Özet Kitabı, Ankara: 20-23 Eylül 1999, 52.
 82. Turgut M, Yılmaz E, Kabakuş N, Aydınoğlu AH, Doğan Y, Aygün AD. Konjenital kalp hastalığı ve beyin apsesi: üç vakanın sunumu. 43. Milli Pediatri Kongresi Özet Kitabı, Ankara: 20-23 Eylül 1999, 51.
 83. Kabakuş N, Yılmaz B, Baltacı A.K, Moğulkoç R, Kalkan A, Felek S, Klıç S. Çeşitli Antibiyotik ve Anti-İnflamatuar Ajanların Ratlarda Purified Protein Derivative (PPD) Cevabı Üzerine Etkileri. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 24. Ulusal Kongresi Program ve Bildiri Özetleri. Samsun: 14-19 Eylül 1998, P65.
 84. Kabakuş N, Baltacı A.K, Kalkan A, Yılmaz B, Moğulkoç R, Felek S, Kılıç S. Sıçanlarda Purified Prıtein Derivative (PPD)’nin Hematolojik Kan Parametreleri Üzerine Etkileri. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 24. Ulusal Kongresi Program ve Bildiri Özetleri. Samsun: 14-19 Eylül 1998, P67.
 85. Kabakuş N, Yılmaz B, Ayar A, Baltacı A.K. Demir Eksikliği Anemili Çocuklarda Trombosit Agregasyonun  İmpedans ve Optik Yöntemlerle Araştırılması. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 24. Ulusal Kongresi Program ve Bildiri Özetleri. Samsun: 14-19 Eylül 1998, P66.
 86. Kabakuş N, Aydınoğlu H, Arslan I.N, Yekeler H. Fatal Mumps Nephritis and Myocarditis. XLII. Milli Pediatri Kongresi Özet Kitabı. Kayseri: 25-28 Haziran 1998, H14.
 87. Kabakuş N, Yılmaz E, Akarsu S, Yaşar F, Aydınoğlu H, Şen Ç, Güler R, Aygün A.D. Demir Eksikliği Anemisi Olan Çocuklarda Oral ve Parenteral Demir Tedavisinin Karşılaştırılması. XLII. Milli Pediatri Kogresi Özet Kitabı. Kayseri: 25-28 Haziran 1998, F6.
 88. Kabakuş N, Serhatlıoğlu S, Akfırat M, Kazez A, Aydınoğlu H, Özercan I, Yılmaz E, Aygün A.D. Prune-Belly Syndrome Associated with Extra-Abdominal Abnormalities in A 7-Year Old Boy. XLII. Milli Pediatri Kogresi Özet Kitabı. Kayseri: 25-28 Haziran 1998, J11.
 89. Yılmaz E, Kabakuş N, Doğan Y, Aygün A.D, AydınoğluH. Çocukluk Çağında Nefrotik Sendrom. . XLII. Milli Pediatri Kogresi Özet Kitabı. Kayseri: 25-28 Haziran 1998, H11.
 90. Şen Ç, Aygün A.D, Karaaslan S, Akarsu S, Kabakuş N, Yaţar F, Yýlmaz E. Yenidođan Sepsisli 94 Olgunun Deđerlendirilmesi. XLII. Milli Pediatri Kogresi Özet Kitabý. Kayseri: 25-28 Haziran 1998, D18.
 91. Yaşar F, Aygün A.D, Gürgöze M.K, Kabakuş N. Hastaneye Yatan Çocukların Aşılanma Durumu. XLII. Milli Pediatri Kogresi Özet Kitabı. Kayseri: 25-28 Haziran 1998, A11.
 92. Ten Ç, Aygün A.D, Aydınoğlu A.H, Yilmaz E, Yaţar F, Akarsu S, Kabakuş N. Kliniğimizde İzlediğimiz Menenjit Olgularının Değerlendirilmesi. XLII. Milli Pediatri Kongresi Özet Kitabı. Kayseri: 25-28 Haziran 1998, E19.
 93. Akarsu S, Kabakuş N, Yılmaz E, Yaşar F, Gürgöze MK, Kocabey K. Opitz-Trigonsefali Sendromu (C Sendromu). XLI. Milli Pediatri Kongresi Özet Kitabı, Van:.27-30 Haziran 1997, B20.
 94. Yılmaz E, Kabakuş N, Akarsu S, Yaţar F, Dođan Y. Çocuklarda Brusellozis: 35 olgunun değerlendirilmesi. XLI. Milli Pediatri Kongresi Özet Kitabı, Van:.27-30 Haziran 1997, C21.
 95. Akarsu S, Yılmaz E, Özercan İH, Kabakuş N, Aydınoğlu H, Aygün AD.  Lökositoklastik Vaskülit (LCV, Kutanöz Nekrotizan Vaskülit). Van:.27-30 Haziran 1997, I31.
 96. Yılmaz E, Akarsu S, Kabakuş N, Yaţar F, Aydýnođlu H. Ýlk febril konvülsiyon ve özellikleri. Van:.27-30 Haziran 1997, J4.
 97. Yaşar F, Akbulut H, Aygün A.D, Akarsu S, Kabakuş N, Yılmaz E. Doğum Sırasında Anneden Bebeğe Chlamydıa Trchomatıs Geçiş Sıklığı. 12. Antibiyotik ve Kemoterapi Kogresi Program ve Poster Özetleri. Antalya: 2-6 Haziran 1997; 11 (2): 117.
 98. Aygün AD, Karaaslan S, Akarsu S, Kabakuş N, Aydınoğlu A.H. Çocukluk Yaş Grubunda Akut Otitis Media Tedavisinde Azitromisin Etkinliği. 12. Antibiyotik ve Kemoterapi Kogresi Program ve Poster Özetleri. Antalya: 1997; 11 (2): (107).
 99. Aygün A.D, Yasar F, Güngör S, Yilmaz E, Akarsu S, Kabakuş N. Yenidoğan Ünitesinde İzlediğimiz Uzamış Sarılıklı Bebeklerin Özellikleri. VIII. Ulusal Neonatoloji Kongresi Kongre Kitabı. İzmir: 26-29 Mayıs 1997, 81.
 100. Kabakuş N, Altunhan H, Yılmaz E, Aydınoğlu H, Akarsu S, Yaşar F, Aygün D. Sağlıklı Çocuklarda Hemostaz Testlerinin Sonuçları ve Bu testler Arasındaki Anlamlı İlişkiler. I. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi Program ve Özetler. İstanbul: 25-28 Mayıs 1997, P-17.
 101. Yaşar F, Aygün A.D, Kabakuş N, Kocabay K. İnsüline Bağımlı Diyabetes Melli Tuslu Olgularımızın Epidemiyolojik Özellikleri. XL. Milli Pediatri Kongresi Bildiri Ozetleri, Gaziantep: 14-17 Ekim 1996, A105.
 102. Kabakuş N, Oran B, Altunhan H, Yılmaz H, Ayçiçek A, Erkul I. Çocuklarda Nadir Yerleşimli Osteoid Osteoma ( Vaka takdimi). VIII. Pediatrik Tümörler ve Tıpta Yenilikler ’95 Kongresi Özet Kitabı, Mersin: 1-5 Mayıs 1995, B-3.
 103. Kasap A.F, Oran B, Ayçiçek A, Kabakuş N, Çalışkan Ü. Protein Enerji Malnütrisyonlu Süt Çocuklarında Trombosit Agregasyon Fonksiyonlarının Araştırılması. VIII. Pediatrik Tümörler ve Tıpta Yenilikler’ 95 Kongresi Özet Kitabı, Mersin: 1-5 Mayıs 1995, K-9.
 104. Oran B, Kabakuş N, Yılmaz H, Kasap F, Özel A, Oran İ, Erkul I. Bir İkiz Eşinde Tek Taraflı Pulmoner Agenezi: Olgu Sunumu. XII. Gevher Nesibe Tıp Günleri Türk Dünyası Tıp Bilimleri Kongresi Özet Kitabı, Kayseri: 11-14 Mayıs 1994, P-34.
 105. Oran B, Müsevvitoğlu A, Ayçiçek A, Kabakuş N, Yılmaz H, Erkul İ. Hidrosefaliye yol açan ağır bir kabakulak meningoensefalit vakası (vaka sunumu). II. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Özet Kitabı, Antalya: 5-7 Ekim 1992, A-42.